Welke soorten databases zijn er?

Een database is een systeem waarin gegevens op een ordelijke manier worden verzameld. Dit gebeurt meestal in uitgebreide tabellen, zodat informatie snel en via een vaste rij- en kolomstructuur kan worden opgeslagen en opgehaald. Door de dramatische groei van de hoeveelheid beschikbare data is er behoefte aan flexibelere opslagtechnieken waarmee organisaties ook grote hoeveelheden ongestructureerde data kunnen opslaan. Daarom zijn er verschillende soorten databases.

Voor een betrouwbaar en solide database is het essentieel dat alle gegevens correct en eenduidig ​​worden opgeslagen. Bovendien, afhankelijk van welk soort database, kan inhoud alleen worden uitgebreid, onderhouden of verwijderd door geautoriseerde gebruikers. Lees hieronder verder over alle soorten databases.

Relationele Database

Een relationele database is een verzameling informatie dat gestructureerd is in een aantal tabellen. Elk tabel heeft kolommen en rijen. Elke rij bevat informatie over een bepaald object en de kolommen geven de verwachte eigenschappen aan. Relationele databases worden gebouwd via het relationele model. Het relationele model is een manier om een ​​dataset te structureren waarbij het voornamelijk gebruik maakt van relaties binnen de data. Het relationele model maakt het gemakkelijk om informatie op te halen met behulp van query’s.

Relationele databases kunnen worden opgeslagen, geopend en gewijzigd. Deze functies worden geïmplementeerd via een RDBMS (Relational Database Management System). Voorbeelden van dit soort systemen zijn MySQL, SQL Server, en Oracle. In deze systemen wordt de taal SQL gebruikt.

Object georiënteerde Database

Een objectgeoriënteerde database of meer algemeen een object georiënteerd databasemodel is een databasemodel waarin objecten worden gebruikt, net als in objectgeoriënteerde programmeertalen. Het model wordt ook wel het semantische databasemodel genoemd. Het doel van een dergelijke database is om het invoegen van dergelijke objecten in de database zo eenvoudig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, objecten die in een objectgeoriënteerde taal worden gebruikt, direct in de database kunnen opslaan, zonder dat tupels hoeven gebruikt te worden zoals in een relationele database.

De meeste ODBMS-objectdatabasebeheersystemen ondersteunen een querytaal en maken dus een declaratieve benadering mogelijk. Deze behandeling verschilt per product. Er is geprobeerd dit te standaardiseren in Object Query Language OQL. U kunt gegevens sneller ophalen omdat er geen aaneenschakeling is, u kunt pointers direct volgen. Dit is een voordeel ten opzichte van relationele databases. Veel ODBMS maken het ook mogelijk om verschillende versies van objecten te volgen.

Gedistribueerde databases

Een gedistribueerde database is een database waarin de gebruikte apparaten niet allemaal zijn aangesloten op een gemeenschappelijke centrale eenheid. Een gedistribueerde database bestaat uit twee of meer bestanden op verschillende locaties. De database kan op meerdere computers worden opgeslagen, zich op dezelfde fysieke locatie bevinden of verspreid zijn over verschillende netwerken.

Verschillende computers hebben toegang tot dezelfde gedistribueerde database die op verschillende plaatsen is verspreid. Gedistribueerde databases worden beheerd door een gedistribueerd databasebeheersysteem. Gedistribueerde databases kunnen op meerdere computers worden gehost, verspreid over een computernetwerk. In tegenstelling tot parallelle computers, waar processors nauw aan elkaar zijn gekoppeld om een ​​enkel databasesysteem te vormen, bestaat een gedistribueerd databasesysteem uit gekoppelde computers delen geen fysieke componenten.

Datawarehouses

Een datawarehouse is een gegevensbeheersysteem dat is ontworpen om Business Intelligence (BI)-activiteiten, met name analyses, mogelijk te maken en te ondersteunen. Datawarehouses worden alleen gebruikt om query’s en analyses uit te voeren en bevatten vaak grote hoeveelheden gegevens. Gegevens in een datastore worden doorgaans verkregen uit verschillende bronnen, zoals toepassingslogboeken en transactietoepassingen.

Datawarehouses centraliseren en consolideren grote hoeveelheden gegevens uit meerdere bronnen. Dankzij de analysemogelijkheden kunnen organisaties waardevolle zakelijke inzichten uit hun gegevens halen om betere beslissingen te nemen. Bouwgeschiedenis in de loop van de tijd is van onschatbare waarde voor datawetenschappers en bedrijfsanalisten.

Grafiekdatabases

Grafiekdatabases zijn een van de drie belangrijkste typen databases, samen met relationele en objectdatabases. Het belangrijkste verschil tussen een grafiekdatabase en de andere twee is dat een grafiekdatabase werkt op relationele grafieken en niet op tabellen of kaartobjecten. In deze databases worden drie objecten gebruikt: knooppunten, eigenschappen en randen.

Deze databases zijn ideaal voor gebruikers die grafische informatie begrijpen en gerelateerde datasets sneller kunnen berekenen. Graph-databases zijn precies dat – databases die informatie opslaan in een grafisch formaat. Informatie is gegroepeerd naargelang het grafisch kan worden weergegeven. Wanneer deze databases aan websites zijn gekoppeld, zijn ze duur of gebruiken ze een grote hoeveelheid code om de complexe databasestructuur te creëren die de meeste websites nodig hebben.

NoSQL

NoSQL is een benadering van databasebeheer die geschikt is voor een breed scala aan gegevensmodellen, waaronder sleutelwaarde-, document-, kolom- en grafiekindelingen. Een NoSQL-database betekent over het algemeen dat deze niet-relationeel, gedistribueerd, flexibel en schaalbaar is.

Andere algemene NoSQL-databasefuncties zijn het ontbreken van een databaseschema, gegevensclustering, replicatieondersteuning en uiteindelijke consistentie, in tegenstelling tot de typische ACID-transactieconsistentie (atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid) van relationele en SQL-databases.

Veel NoSQL database systemen zijn ook open source. De term NoSQL kon oorspronkelijk op zijn woord worden genomen – dat wil zeggen, SQL werd niet gebruikt als de API om toegang te krijgen tot gegevens. De alomtegenwoordigheid en bruikbaarheid van SQL zorgde er echter voor dat veel NoSQL-databases ondersteuning voor SQL toevoegden. Tegenwoordig is het algemeen aanvaard dat NoSQL staat voor “Not Only SQL.”