SSH deployment

De portal biedt de mogelijkheid om automatisch SSH keys van portal gebruikers, die lid zijn van je team, uit te rollen naar de verschillende servers. Bij “SSH Gebruikers keys” staat uitgelegd hoe je dit als gebruiker kan doen. Als je een team-member verwijdert uit je team, zullen ook alle SSH keys behorende bij deze gebruik

Gebruikersrollen portal

De portal heeft ondersteuning voor rolgebasseerde toegang (RBAC). Door het toekennen van een rol aan een gebruiker geef je aan wat een gebruiker wel en niet mag. De volgende rollen zijn op dit moment aanwezig:   Eigenaar* Beheerder Ontwikkelaar Financieel* DNS Algemeen ✓ ✓ ✓ Server Algemeen ✓ ✓ ✓ Instellingen SSH whitelist ✓ ✓