Team LinQhost

Bij het gebruik van onze websites en het invullen van contactformulieren worden in sommige gevallen (persoons)gegevens bij ons achtergelaten. LinQhost verwerkt en beveiligd uw gegevens zorgvuldig. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG/GDPR). Dit houdt o.a in dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze privacyverklaring);
 • Allereerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw gegevens niet zullen worden doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens moeten delen maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Via bijvoorbeeld security voorwaarden en een verwerkersovereenkomst;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren en uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aanbieden, corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via ons contactformulier.
Lees ook ons cookiebeleid. Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites:

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Informatie die u zelf invult in een open veld in een contactformulier, zoals:
  • voornaam;
  • achternaam;
  • bedrijfsgegevens;
  • (zakelijk) e-mailadres;
  • telefoonnummer;
 • Technische meetgegevens van de gebruikte apparatuur (laptop, smartphone, table) zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites;

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om u de mogelijkheid te bieden offertes via onze websites aan te vragen;
 • Om uw vragen per e-mail of telefonisch te kunnen beantwoorden;
 • Om uw gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites (zie ook het kopje profilering);
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, zoals digitale nieuwsbrieven;
 • Om met u te communiceren via tickets, zoals met onze Servicedesk.

Bij bovenstaande doeleinden wordt vooraf om expliciet goedkeuren gevraagd. Overige doeleinden:

 • Om onze websites of (service)applicaties te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, om gebruik te kunnen maken van de diensten waarmee bovenstaand gedefinieerde doeleinden gerealiseerd kunnen worden.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens ingevuld in een contactformulier met uw surfgedrag op onze website) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij u betere en gerichtere nieuwsbrieven versturen. Zo wordt er voorkomen dat u content te zien krijgt of informatie toegestuurd krijgt, die voor u minder interessant is.
Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.

Wilt u meer weten over cookies? Lees ons cookiebeleid.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden, bijvoorbeeld middels een ISO27001 audit.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarig

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen klanten en prospects altijd van deze wijzigingen op de hoogte houden. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om onze website en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt contact opnemen met LinQhost inzake de inzage of wijzigen van uw gegevens. Doe dit via https://portal.linqhost.nl of via de email op administratie@linqhost.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij hier desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.