Helaas verstrekken wij geen root/sudo toegang tot onze servers. LinQhost biedt uitsluitend managed dienstverlening. Dit houdt in dat wij al onze systemen via een vaste methodiek opleveren en beheren. Alleen op deze manieren kunnen wij garanties geven op veiligheid, stabiliteit en performance.

Mocht u denken dat er wijzigingen nodig zijn dan kunt u dit met ons bespreken. En zullen wij gaan kijken of dit nadelige gevolgen heeft voor veiligheid, stabiliteit en performance.