Facturen krijgt u rechtstreeks van ons, het verdere verloop van het proces wordt door Payt uitgevoerd. Payt is een bedrijf gespecialiseerd in debiteurenbeheer.

Mocht een factuur aan uw aandacht zijn ontsnapt dan zult u, namens ons, van Payt een herinnering ontvangen. Als na een laatste herinnering de betaling ook uitblijft zijn wij helaas genoodzaakt om een incassoprocedure te starten. In dat geval zullen er wettelijke incasso kosten in rekening worden gebracht.

Onze insteek is om een “menselijk” debiteurenproces te hanteren. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het niet op tijd betalen van een factuur, bij de meeste mensen, niet op onwil berust. Mocht u het niet eens zijn met een factuur of heeft u een fout op de factuur ontdekt, geef dit dan tijdig bij ons aan. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar administratie@linqhost.nl onder vermelding van het factuurnummer.

Ook kunnen wij u het makkelijker maken door het bedrag te incasseren middels een SEPA incasso. Ook dit kunt u aangeven bij bovenstaand e-mail adres.

Omdat wij graag transparant zijn, hebben we hieronder beschreven hoe dit proces precies verloopt:

Dag Actie Betalingstermijn
1 Factuur wordt aangemaakt 14 dagen
14 1e herinnering 14 dagen
32 Laatste herinnering/aanmaning 14 dagen
48 Start incassoprocedure