Bezit u meerdere servers? Dan kan het voorkomen dat u bestanden wilt kopiëren van de ene server naar de andere server. Om dit goed te doen nemen wij de tool rsync in gebruik. Wij leggen u graag uit hoe u dit kunt gebruiken om bestanden te kopiëren. 

RSYNC bestanden kopiëren

Er zijn 2 methodes waarmee u Rsync kunt gebruiken om uw bestanden te kopiëren, namelijk push en pull. 

De Pull methode

Bij de pull methode wilt u alle bestanden en directory’s vanaf een andere server (bijvoorbeeld een ontwikkel-server) downloaden naar uw HPW server. Wat een HPW server precies is leest u hier. U kunt rsync op gebruiken als volgt: 

rsync -avz webmaster@ontwikkel-server.ext:/var/www/html* /var/hpwsites/<gebruiker>/website/html/webroot/

Bovenstaand voorbeeld gaat ervan uit dat:

  • webmaster het account is op de andere server waar u mee bij uw website bestanden kunt komen
  • ontwikkel-server.ext de hostname is van de andere server
  • alle website bestanden staan in in de directory /var/www/html
  • en u <gebruiker> vervang door de gebruikersnaam van uw HPW server

De waarden die in het voorbeeld hierboven zijn gegeven, zijn van toepassing voor het gegeven voorbeeld. U dient deze aan te passen naar de voor u correcte waarden. Weet u niet welke waarden voor u correct zijn dan kunt u contact met onze hosting experts opnemen. Zij kijken graag met u mee. 

De Push methode

De push methode is te herkennen doordat u bestanden uploadt naar een andere server,  vanaf uw HPW server. Het verschil in deze methodes is dat u bij de pull methode bestanden downloadt naar uw hpw server en dat u bestanden uploaden met de push methode. 

Voor de push methode is het van belang dat ‘de andere server’ in bezit is van rsync. Daarnaast moet er een uitzondering in de firewall van uw HPW server staan. 

Om alle bestanden en directory’s vanuit de huidige directory te kopiëren naar de webroot kan je het volgende uitvoeren op de andere server (niet de HPW server):

 

</span>
<pre>rsync -avz ./* -e "ssh -p 22622" &lt;gebruiker&gt;@d-xxxxxxx.host-ed.eu:/var/hpwsites/&lt;gebruiker&gt;/website/html/webroot/