2. Waarom is DNS handig?

Wanneer een DNS niet zou werken, kan er niet meer worden opgevraagd welk IP adres er bij een domeinnaam hoort. De website op die domeinnaam is dan onbereikbaar, en email voor die domeinnaam kan dan niet meer afgeleverd worden. Het is ook belangrijk dat DNS snel is. Als dat namelijk niet zo is, duurt bijvoorbeeld het inladen van een website langer. Aldus, zonder DNS kunt u niet veilig internetten.