Wat is een managed back-up?

Managed back-ups is een proces waarbij de digitale activa van een organisatie, zoals bestanden, mappen en gegevens van e-mailservers en websites allemaal herstelbaar kunnen worden gemaakt door deze regelmatig op een veilige cloud op een automatische en geplande manier te dupliceren. Dit wordt gedaan door een externe partij waar u uw producten bij gehost hebt.

Het idee is om de kans te verkleinen dat een organisatie nadelige gevolgen ondervindt in het geval van verlies van toegang tot haar computers, servers en meer. Dit betekent dat de kans dat de organisatie wordt getroffen door claims over datalekken kleiner is, en ook de ‘disaster recovey’ -beleid  gemakkelijker kan worden geactiveerd en financieel verlies kan voorkomen.

Managed back-up SLA bij LinQhost

LinQhost biedt op deze diensten een managed backup SLA.  Van uw hostingdiensten (servers, configuraties- en instellingen) alsmede uw data en databases worden dagelijks meerdere back-ups gemaakt volgens een back-up & recovery garantie principe.

Iedere server oplossing heeft z’n eigen SLA en de opslagruimte wordt vervolgens op basis van verbruik met u verrekend. Deze opslagruimte maandelijks verschillen doordat er mutaties op uw website of webapplicatie zijn geweest. De datahoeveelheid die op de laatste dag van de maand aanwezig is, geldt als waarde voor het in rekening brengen van deze opslagruimte. Lees verder hoe wij dit doen.