Wat is e-mail forwarding?

E-mail forwarding is een functionaliteit waarmee je eenvoudig een e-mailbericht automatisch kunt laten doorsturen naar een ander (alias) e-mailadres. Dit kan worden gedaan naar een intern e-mailadres binnen hetzelfde domeinnaam, maar momenteel ook naar een extern e-mailadres buiten jouw eigen domeinnaam. Dit laatste brengt echter vervelende consequenties met zich mee.

Waarom e-mail forwarding?

E-mail forwarding wordt veelal gebruikt om e-mailberichten te ontvangen op één centraal e-mailadres om deze vervolgens automatisch door te laten sturen naar 1 of meerdere personen op hun eigen persoonlijke e-mailadres. Dit persoonlijk e-mailadres kan dus zowel intern als ook een extern e-mailadres betreffen.

Blacklisting door e-mail forwarding

Spam, ofwel ongewenste mail, is een steeds groter wordend probleem en helemaal in combinatie met het ontbreken van een spamfilter en e-mail forwarding. Het probleem bij e-mail forwarding is namelijk dat wanneer je jouw e-mailberichten automatisch doorstuurt naar een ander extern e-mailadres, onze hostingserver als nieuwe afzender wordt beschouwd. Doordat er steeds strenger wordt gecontroleerd door spamfilters loop je hierdoor steeds vaker de kans om e-mail niet goed te ontvangen. Helemaal wanneer er spamberichten door e-mail forwarding worden doorgestuurd zal dit behoorlijke nadelige gevolgen kunnen hebben, denk bijvoorbeeld aan server blacklisting.

Uitfasering van e-mal forwarding

Aangezien er steeds strenger wordt gecontroleerd op geldigheid en betrouwbaarheid van e-mail zullen wij binnenkort e-mail forwarding naar externe e-mailadressen (buiten uw eigen domeinnaam) niet langer meer toestaan. Uiteraard kunt u nog wel intern uw e-mail door laten sturen naar 1 of meerdere e-mailaccounts (binnen uw eigen domeinnaam).

Oplossingen / workarounds

Wanneer je een e-mailbox deelt met andere personen waar in eerste instantie e-mail forwarding voor werd gebruikt is er een alternatieve oplossing. Je kunt met meerdere personen van dezelfde e-mailbox gebruik maken van diverse apparaten door e-mail op te halen via IMAP. Via deze methode voor inkomende e-mail zal er een kopie van het e-mailbericht op de server achter blijven. Op deze manier blijft e-mail op de server aanwezig voor alle andere personen, totdat je besluit het bericht daadwerkelijk uit de e-mailbox te verwijderen.