Symptomen:

  • Magento exception met de melding “Front controller reached 100 router match iterations”
  • Wit scherm met in de ./var/report map bestanden met de “Front controller reached 100 router match iterations” melding

Oorzaak:

Door een bug, die niet altijd optreedt, in Magento wordt de huidige configuratie cache vervangen door de standaard Magento configuratie.

Oplossing:

Alleen wanneer u een van de bovenstaande symptomen heeft geconstateerd is er een optionele patch voor Magento beschikbaar die het probleem zal verhelpen. Om de patch te uit te voeren:

  1. Login op de server en ga naar de webroot
  2. Download: wget https://raw.githubusercontent.com/convenient/magento-ce-ee-config-corruption-bug/master/PATCH_SUPEE-4755_EE_1.13.1.0_v1.sh
  3. Voer patch uit: sh PATCH_SUPEE-4755_EE_1.13.1.0_v1.sh
  4. Clear cache: n98-magerun cache:flush
  5. Clear Magento compiler: php shell/compiler.php clear