Wat zijn privacy gegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat.