3. Hoe stel ik een privacyverklaring op?

Verwerkt u persoonsgegevens? U bewaart, gebruikt of deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens van klanten of bezoekers, omdat u goederen of diensten levert? Dan moet u volgens de privacywetgeving, de Algemene verordening persoonsgegeven, uw klant laten weten wat u met zijn persoonsgegevens doet en waarom. Dat doet u met een privacyverklaring of privacy statement.

Wat moet in een privacyverklaring staan?

– Naam en contactgegevens van de organisatie die bepaalt waarom en hoe de persoonsgegevens worden gebruikt (de verwerking verantwoordelijke)

–  Welke goede reden (wettelijke grondslag) u heeft om persoonsgegevens te verwerken.

– Wie de persoonsgegevens krijgt

– Of u de gegevens buiten de EU doorgeeft.

– Hoe lang u de gegevens bewaart.

– Wat de rechten zijn van de klant.

– Waar de klant een klacht kan indienen.

– Of en waarom de klant verplicht is om de persoonsgegevens aan u te geven.

– Of u gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming en hoe u dat doet.

– Of u de gegevens van de ander organisatie heeft gekregen.