Wat is een Cronjob?

Cronjobs zijn taken die repeterend door een server wordt uitgevoerd en bestaat uit twee onderdelen. Het tijdstip waarop de taak wordt uitgevoerd en de taak die dan moet worden uitgevoerd. Een Cronjob is een automatische Daemon, dat betekent een proces wat voortdurend op de achtergrond loopt. U kan Cronjobs gebruiken zaken als admin commands, het maken van back-ups of het doorvoeren van updates.