2. Welke soorten back-ups zijn er?

Er zijn twee manieren om back-ups te maken. Een is het zelf doen en de ander is het voor u laten doen. Wij leggen kort uit wat dit inhoudt wanneer u dit zelf wilt doen en waar u mee rekening moet houden.

Wanneer u zelf een back-up wilt uitwerken zult u op de hoogte moeten zijn van de verschillende soorten back-ups. Onderstaand laat kort zien welke type back-ups er zijn, en welke voor- en nadelen eraan hangen.

Full back-up

Een Full back-up betekent simpel gezegd een complete back-up van alle data dat in de back-up moet komen. Het voordeel hiervan is dat u slechts één set van de back-up data nodig hebt. Het nadeel hieraan is wel dat het proces traag is en veel opslag vereist.

Differential back-up

Een Differential back-up maakt een back-up van alle gewijzigde data sinds de laatste full back-up. Dit geldt ook als daarna al een andere differential back-up is gemaakt.

De voordelen hiervan zijn dat differential back-ups sneller zijn gemaakt dan Full-back-ups, sneller kunnen worden gerestored dan incremental back-ups en minder opslag nodig heeft dan in een full back-up.

De nadelen zijn dat restoren trager zijn dan met een full back-up en het maken van een differential back-up trager is dan met een incremental back-up.

 

Incremental back-up

Incremental back-ups maakt een back-up van alle bestanden die gewijzigd zijn sinds de laatste back-up (full, differential of incremental). Het voordeel hiervan is bij het maken van dit type back-up het proces snel verloopt en de minste opslag nodig heeft van alle back-ups. Het nadeel is wel dat incremental back-ups traag is bij restoren omdat meerdere back-ups op volgorde gerestored moet worden.