Wat je ver haalt is beter, lijken Groningers soms te denken. Wij bewijzen het tegendeel. In opdracht van TNO en NAM hosten en beheren we, in diverse datacentra, verschillende applicaties en zorgen we voor de ontvangst en veilige opslag van trillingsdata. TNO legde in 2014 een netwerk van ruim 200 gevoelige trillingssensoren aan in het Groningse aardbevingsgebied en afgelopen week werd duidelijk dat dit netwerk met nog eens 200 sensoren versneld wordt uitgebreid naar 400. Doel van dit meetnet is inzicht te krijgen in de relatie tussen ontvangen trillingen en opgetreden schade.

Met meer dan 200 gebouwsensoren in woningen, gemeentehuizen en bedrijven onderzoeken NAM en TNO de effecten van aardbevingen op de panden. De metingen van publieke gebouwen zijn direct te volgen via een speciaal daarvoor ingerichte website. Metingen van woningen zijn alleen voor de bewoner zelf te bekijken.

Wij ontwikkelden voor die gebouwsensoren de hele infrastructuur en we beheren nu alle servers waar de data op staan. “Dat zijn er nogal wat”, zegt Robert van den Berg, directeur van LinQhost. “Met deze applicaties, mede door ons ontwikkeld, kunnen de onderzoekers de stroom van data goed vergelijken en interpreteren en krijgen zij inzicht in de effecten op de gebouwen en omgeving. Logisch, ze willen onderbouwd advies geven en ze willen weten welke huizen welke preventieve versterking nodig hebben om toekomstige aardbevingen veilig te kunnen weerstaan.”

Inmiddels is de opzet en implementatie van dit netwerk afgerond en de continuïteitsfase gestart. Dit betekent dat we het netwerk onderhouden, de data beveiligen en up-to-date en online houden. De gebouwsensoren moeten immers te allen tijde de data kunnen versturen en die data moet goed te verwerken zijn.

“Ja, we zijn best trots”, zegt Robert. “Het is een groot project en we hebben natuurlijk dagelijks te maken met de onzekerheid die de aardbevingen veroorzaken. Dan is het extra mooi dat TNO en NAM kiezen voor een Gronings bedrijf.”