1. Waarvoor gebruik ik Symfony?

Symfony is een open-source PHP framework voor het bouwen van webapplicaties en API’s (application programming interface). Het hoofddoel is om het ontwikkelproces te versnellen door bijvoorbeeld code te kunnen hergebruiken. Om u te ondersteunen bij het coderen biedt Symfony een uitbundige verzameling aan PHP componenten en een eigen testing library.

Met de test library van Symfony kunt u unit en functional tests schrijven die automatisch inhaken op diverse onderdelen van Symfony. Dit makt het schrijven van tests voor een Symfony-applicatieĀ  moeiteloos.