4. Wat doet Django met Model-View-Template (MVT)?

Django is gebaseerd op de Model View Template (MVT) architectuur. Het is een software design patroon voor het ontwikkelen van webapplicaties.

De Model View Template (MVT) bestaat uit de volgende 3 delen.

  • Model: Het model wordt als de interface voor uw data gebruikt, het is verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Het is de logische datastructuur achter de applicatie en wordt gepresenteerd door een database.
  • View: De View is de user interface. Dit is wat u ziet in de browser wanneer u een website rendeert.
  • Template: De template bestaat uit de statische delen van de HTML-output met speciale syntax hoe dynamische content ingevoegd wordt.