Onze missie is veilige hosting aanbieden aan onze klanten. Een dienst zoals Let’s Encrypt is een geweldig initiatief welke het mogelijk maakt om je website kosteloos te voorzien van een TLS certificaat. Hierdoor is het verkeer tussen je website/webshop en de bezoeker versleuteld wat weer bijdraagt aan een meer veilige online-wereld.

Let’s Encrypt is een initiatief van meerdere grote (tech-)bedrijven. Door middel van sponsoring worden de certificaten en bijbehorende infrastructuur gefinancierd. Hierdoor zijn er een aantal verschillen ten opzichte van certificaten waarvoor wel voor betaald dient te worden.

Een aantal van die verschillen zijn:

• Voor Let’s Encrypt ben je afhankelijk van ondersteuning vanuit de gemeenschap. Dit geldt ook voor de hostingpartij die de certificaten aanbied. Andere bedrijven die certificaten aanbieden, hebben een professionele helpdesk welke ondersteuning kunnen bieden in het geval van problemen.

• Biedt Let’s Encrypt geen garanties. Denk bijvoorbeeld aan financiële compensatie wanneer er bij de uitgever fouten gemaakt worden.

• Bij Let’s Encrypt zijn alle acties geautomatiseerd waardoor het enigszins foutgevoelig kan zijn. Zo moet eens per 90 dagen het certificaat verlengd worden. Hiervoor dienen alle (technische) randzaken voortdurend in orde te zijn. Is dat niet het geval, dan bestaat het risico dat het certificaat niet verlengd kan worden en deze dus verloopt. Dit kan er toe leiden dat de website niet langer bereikbaar is, omdat er geen geldig certificaat aanwezig is.

LinQhost & Let’s Encrypt

Let’s Encrypt kan kosteloos gebruikt worden op onze Plesk servers. Wel is het gebruik hiervan op eigen risico en valt deze buiten onze standaard dienstverlening en ondersteuning.

Voor development- en staging omgevingen kan prima Let’s Encrypt gebruikt worden. Voor productie- / live omgevingen waar downtime niet acceptabel is, adviseren wij je om onze managed SSL/TLS dienst te gebruiken.
Met deze dienst monitoren wij o.a. de verlengdatum van het certificaat zodat je er zeker van bent dat het certificaat altijd tijdig wordt verlengd. Ook verzorgen wij de aanvraag van het certificaat en ondersteunen wij je bij de (technische) handelingen die gedaan moeten worden om een certificaat aan te kunnen vragen. En zullen wij altijd een A-status, dat is de bepaling van de mate van veiligheid van A (beste) – F (slechtste), nastreven.

Voor onze servicedesk is het vaak essentieel dat wij over volledige informatie beschikken. Wij kunnen in dat geval bijvoorbeeld vragen om:

  • E-mail headers
  • Gedeeltes uit de webserver error_log
  • Programma code
  • Fouten in de browser

In de praktijk zien wij dat dit soort meldingen via de e-mail problemen opleveren; de opmaak is niet meer correct of zaken blijven in spamfilters achter. In dit soort gevallen adviseren wij u gebruik te maken van onze “kladblok” dienst op https://pastebin.linqhost.nl. Hier kunt u de code voor ons plakken en vervolgens kunt u ons de link doorsturen.

Veiligheid

De door ons gebruikte software is erg veilig. Alle content wordt versleuteld opgeslagen en is zelf voor ons niet in te zien zonder de exacte link te kennen.

Disclaimer

Het gebruik van deze dienst is geheel op eigen risico en er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan het gebruik hiervan. De dienst is alleen te bereiken vanaf een IP-adres uit Nederland.

 

 

 

Helaas verstrekken wij geen root/sudo toegang tot onze servers. LinQhost biedt uitsluitend managed dienstverlening. Dit houdt in dat wij al onze systemen via een vaste methodiek opleveren en beheren. Alleen op deze manieren kunnen wij garanties geven op veiligheid, stabiliteit en performance.

Mocht u denken dat er wijzigingen nodig zijn dan kunt u dit met ons bespreken. En zullen wij gaan kijken of dit nadelige gevolgen heeft voor veiligheid, stabiliteit en performance.