Vanaf 1 September 2014 wordt door de ICANN verplicht om het e-mailadres van de eigenaar van een domeinnaam te kunnen verifiëren. Het e-mailadres van de eigenaar dient dus geldig en actief te zijn.

.com/.org/.net en nieuwe GTLD’s

In basis gaat het hier om deze domeinnaamextensies. Alle overige nieuwe domeinamen die op dit moment en toekomstig worden uitgegeven zullen met deze regels belast zijn.

E-mailadres verificatie

LinQhost zal ook aan deze verplichting moeten voldoen en daarom heeft de registrar waar LinQhost domeinnamen onderbrengt de volgende methode ingericht:

Als een e-mailadres al eens is geverifieerd zal het proces niet voor een 2e keer opgestart worden.

Na de registratie van een domeinnaam met een van de extensies als hierboven omschreven zal onze registrar een e-mail sturen naar de domeinnaameigenaar met het verzoek om zijn of haar e-mailadres te bevestigen, men dient op een link klikken voor de verificatie. Deze bevestiging dient binnen 14 dagen doorgevoerd te zijn (na 7 dagen wordt een herinnering verstuurd). Let op! Indien dit niet wordt gedaan binnen de genoemde termijn dan zal een domeinnaam worden bevroren (gedeactiveerd), de domeinnaam zal het niet meer doen. Het is dus van belang dat u de e-mail verificatiemail zo snel mogelijk bevestigt na ontvangst. Indien de domeinnaam voor uw klant is geregistreerd is het belangrijk dat u uw klant hiervan op de hoogte stelt.

Her-activatie domeinnaam

Zodra de domeinnaam is bevroren is de enige mogelijkheid om deze weer te activeren om alsnog het e-mailadres van de domeinnaameigenaar te verifieren. In de tussentijd kan het domein niet worden gebruikt.

Indien er geen e-mailadres is geverifieerd en de domeinnaam is bevroren dan dienen wij deze te heractiveren. Het verificatieproces wordt opnieuw opgestart door LinQhost en er wordt wederom een e-mail verstuurd die bevestigt dient te worden. Na dit proces zal de domeinnaam weer geactiveerd worden en is het e-mailadres bij ICANN geverifieerd.

Dit e-mail verificatieproces is van toepassing op alle nieuw te registreren domeinnamen. Er wordt geen verificatie e-mail verstuurd naar de houders van reeds bestaande/geregistreerde domeinnamen. Er wordt wel een verificatieprocedure gestart voor bestaande domeinnamen indien de registrar bericht krijgt dat een e-mailadres van een houder niet (meer) bestaat of in gebruik is.

Indien u vragen heeft over deze nieuwe regelgeving van ICANN dan vernemen wij dit uiteraard graag.