Onder de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gesteld dat de bewerker (hostingprovider) en de verantwoordelijke voor de gegevens (klant) een zogenoemde bewerkersovereenkomst met elkaar sluiten. In deze bewerkersovereenkomst staat vermeld welke verantwoordelijkheden LinQhost tot zich neemt en welke verplichtingen de klant heeft.

Het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens is namelijk aan strenge eisen gebonden. Die eisen gelden niet alleen voor de persoon die daar opdracht toe geeft, maar ook voor de partij die in opdracht van die persoon de feitelijke werkzaamheden uitvoert.

Uiteraard staan wij achter een dergelijke afspraak, uiteindelijk is het ons aller verplichting om duidelijk met elkaar af te spreken waar de verantwoordelijkheden liggen en dat er uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens of andere data wordt omgegaan. LinQhost biedt gratis, een juridisch getoetste bewerkersovereenkomst als standaard onderdeel van onze dienstverlening.